VI BEKLAGAR

Dessvärre kan vi inte lotta ut svetsmaskiner i alla länder. Vi vet att det finns många fler av de levande legenderna i drift ute i världen – fler än vi kan räkna. Så om du vill visa din Migatronic för oss kan du göra det på vår Facebook-sida eller på Instagram via #miga50. Vi vill gärna höra av dig!

LEVANDE LEGENDER

Registrera din Migatronic och vinn en Sigma Select

Var med när vi firar 50 år i svetsbranschen. Hjälp oss hitta den äldsta Migatronic-svetsmaskinen som ännu är igång. Priset är en Sigma Select!

Vi lottar också ut en RallyMIG mellan alla deltagare i Sverige. Vi vill gärna fira alla svetsare som använder våra gröna maskiner – de levande legenderna.

Prizering2
Så hittar du serienumret
Så hittar du serienumret

Serienumret på din Migatronic-maskin hittar du baktill på maskinen. Numret består av 7-8 siffror.

Tävlingsvillkor
Tävlingsvillkor
 • Tävlingen pågår till 30 november 2020 i utvalda länder.

 • Vinnarna presenteras i början av december 2020.

 • Du kan bara registrera gröna Migatronic-svetsmaskiner.

 •  

  Vinnarna måste bevisa att de är ägare till eller användare av en funktionsduglig svetsmaskin, med ett foto av maskinen och serienumret.

 • Vinnarna av en RallyMIG dras slumpmässigt bland alla deltagare i respektive land tävlingen är över.

 • Du kan få en extra lott om du delar din placering från resultatsidan på Facebook.

 • Vinsterna kan inte bytas ut mot pengar.

 • Du kan bara delta i den tävling som hålls i det land där du bor.

 • Migatronic-anställda och personer i deras hushåll kan inte delta i tävlingen.

Villkor för samtycke
Villkor för samtycke

När du klickar på ”Fortsätt” ger du Migatronic tillåtelse att skicka dig e-post om tävlingen och specialerbjudande som rör tävlingen.

Du ger Migatronic tillåtelse att:

 • Samla in och använda data om dig och dina aktiviteter och koppla samman dem med andra data som vi redan har eller kan få från andra platser, t.ex. data om köp, besök på mässor, deltagande i evenemang osv.
 • Spara dina uppgifter i våra CRM-system och dela data om dina aktiviteter internt och med våra partners.

Har du frågor som rör vår behandling av data som rör dig och dina aktiviteter är du välkommen att kontakta Migatronic.

Du kan när som helst avbryta ditt samtycke elektroniskt genom att klicka på länken för abonnemangsstopp i våra nyhetsbrev, eller kontakta oss på annat sätt.

Du har rätt att be oss radera alla uppgifter om dig. Om du vill göra detta ber vi dig kontakta oss.

Du kan också läsa vår fullständiga policy rörande privatliv och cookies.

Lista över legender

You need to participate in the competition to see the leaderboard

Tidslinje

1970 - Migatronics historia

Migatronic grundades i september 1970 i Nordjylland. Den första Migatronic-maskinen var en C02-svetsmaskin för reparation av gamla bilar. Oljekrisen i början av 70-talet ledde till att fordonsindustrin intresserade sig för svetsmaskiner, och detta satte igång försäljningen.

1980 - Ökande export till hela världen

Första exportordern till Egypten, USA och Kina. Produktionsföretag över hela världen är uppenbart redo för högteknologiska svetsmaskiner. Exportandelen når 65 procent.

1984 - Migatronic börsnoteras

Migatronic-aktierna noteras på Köpenhamns Fondbörs. Vid den här tidpunkten har produktionsytan i Fjerritslev utökats och exportandelen stiger både inom och utom Europa.

1991 - Nya standarder för produktion

Migatronic är EU:s första svetsmaskintillverkare att certifieras enligt ISO 9001. Med certifieringen följer nya standarder för produktion och distribution av svetsmaskiner som sätts samman i system.

2000 - 30 år i branschen

Vi har nu 30 års erfarenhet av svetsbranschen och vi har exporterat över 300 000 svetsmaskiner. Nu går vi in i det nya årtusendet fyllda av optimism. En ny multiprocess-strömkälla ger nya möjligheter till utveckling av svetsmaskiner.

2009 - På mässa i Tyskland

Vi ställer ut för 6:e gången på SCHWEISSEN & SCHNEIDEN i Tyskland – världens största svetsmässa. Här lanserar vi bland annat Intelligent Gas Control (IGC®) som kan sänka gasförbrukningen med upp till 50 %, samt TIG-A-Tack för fixering av ämnen i austenitiskt rostfritt stål utan behov av backgas. Dessa två funktioner är fortsatt relevanta inom modern svetsproduktion.

2018 - CoWelder presenteras

Vi presenterar den första CE-godkända kollaborativa svetsroboten på marknaden och vi kallar den CoWelder. ”Co” kommer från engelskans ”co-worker” som betyder kollega. Från och med nu måste svetsare och robotar nämligen ha ett tätare samarbete än någonsin tidigare. Med CoWelder kan svetsproduktion bli extremt flexibel när det gäller svetsning av små och stora serier.

2020 - 50-årsjubileum

Det här året firar vi att det är 50 år sedan vi skapade den första Migatronic-svetsmaskinen. Detta gör vi genom att fira alla svetsare som genom tiderna har använt sina gröna maskiner och fortfarande använder dem. Den speciella Migatronic-kulturen har skapats genom generationer av svetsare och svetsmaskiner, och den lever vidare i verkstäder och produktionshallar världen över.

Instagram #miga50